Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Vásárlási feltételek

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a SPORT36-ZEUS Kft. (továbbiakban: Eladó), mint eladó, másrészről ezen webshopra (a továbbiakban: Weboldal) látogató vagy ott megrendelést leadó természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, mint vevő (a továbbiakban: „Vevő”) jogügyleteire alkalmazandó (Eladó és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül történik.

1.2. Jelen ÁSZF tartalmazza a megrendelés szabályait, a Vevő és az Eladó között létrejövő szerződés alapvető rendelkezéseit, továbbá az Eladó felelősségét.

1.3. Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

1.4. Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azokat az Eladó nem iktatja.

1.5. A Weboldalon leadott megrendelés előfeltétele a jelen ÁSZF elfogadása, amellyel Vevő kijelenti, hogy megismerte, elfogadta és magára nézve kötelezőnek ismerte el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, melyek közte és az Eladó között létrejött szerződés részét képezik.

1.6. Az Eladó jogosult jelen ÁSZF-ben előre rögzített általános feltételeken túl eltérő kikötéseket kötni a vételi vagy szállítási szerződésekben, illetve érvényesíteni azokat. Eladó jogosult jelen ÁSZF-et bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak.

2. ELADÓ ADATAI

Név: SPORT36-ZEUS Kft.

Székhely és levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 104. 1. emelet 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-327997

Adószám: 14462258-2-42

Központi Vevőszolgálat: sport36@zeusbudapest.com, telefon: +36 30 984 7244 | +36 20 372 2331

Panaszügyintézés: sport36@zeusbudapest.com

3. A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

3.1. A Weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges.

3.2. A rendelés elküldése előtt Eladónak lehetősége van egy teljes összefoglalót áttekinteni a rendeléséről, amely tartalmazza többek között a megvásárolni kívánt összes terméket, a mennyiséget, a teljes árat, valamint az összeget (az ajándékutalványok itt már levonásra kerülnek) és a fizetési módot. Áttekinthetők a szállítási költségek a szállítási cím és a számlázási cím.

3.3. A megrendelés feltétele a Weboldalon szereplő összes kötelező adat pontos megadása. A megrendelés leadásának előfeltétele továbbá az ÁSZF elfogadása és annak Vevő általi tudomásul vétele, miszerint a megrendelés leadása fizetési kötelezettséget von maga után.

3.4. A rendelés leadásáról a Vevő írásbeli, email-es visszaigazolást kap. A visszaigazolásban az Eladó elutasíthatja a megrendelést vagy azt megerősítheti.

Az ÁSZF-be vagy a jogszabályokba ütköző megrendelés elutasításra kerül. Eladó fenntartja a jogot magának, hogy a megrendelést indok nélkül elutasítsa, ebben az esetben az esetleg megfizetett ellenértéket 14 napon belül visszafizeti.

A Felek között a szerződés a megrendelés megerősítésével jön létre, kivéve, ha a megrendelés és/vagy a megerősítés irracionális árat tartalmaz.

A megerősítés tartalmazza többek között a megrendelt termék mennyiségét, vételárát, a kiválasztott kézbesítési és fizetési módot, a kézbesítés várható idejét, a Vevő által megadott cím adatokat, és az ÁSZF-t.

Irracionális ár esetén nem jön létre szerződés a megerősítés ellenére sem. Ebben az esetben Eladó a Vevővel közli a helyes árat, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Vevő a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles szerződést kötni.

3.5. Az ellenérték bankkártyával vagy előre utalással történő kifizetése esetén a szerződés Eladó általi teljesítésének feltétele, hogy az ellenérték az Eladó számláján hiánytalanul jóváírásra kerüljön. Utánvétes vásárlás esetén a teljesítés feltétele, hogy a Vevő a megrendelés során adatait pontosan megadja, a futárszolgálat általi kézbesítéskor a címhelyen ő vagy meghatalmazottja ott tartózkodjon és a vételárat a futárnak hiánytalanul megfizesse.

4. A TERMÉKEK

4.1. A Weboldalon eladásra kínált termékek különböző gyártók által (továbbiakban: Gyártó(k)) gyártott és az Eladó által forgalmazott termékek.

4.2. Minden termékhez leírás, valamint kép tartozik. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a termékek tartalmát a Gyártó(k) által rendelkezésre bocsátott információkból állította össze Eladó. Továbbá Eladó megtesz mindent annak érdekében, hogy a Gyártó(k)tól a legfrissebb adatokat szerezze meg, és azokat szerepeltesse a Weboldalon, azonban a Vevő elfogadja, hogy Eladó felelősséget nem vállal az esetleges nem naprakész információk szerepeltetéséért, és az abból eredő károkért.

4.3. A termékek képei sok esetben a Gyártó(k) katalógusából vagy weboldaláról származó "illusztrációk", mellyel kapcsolatban a Gyártó(k) fenntartják a jogot a termékek valódi kinézetének megváltoztatására, csomagolás, címkézés és egyéb tekintetben is. Vevő elfogadja, hogy Eladó felelősséget nem vállal az esetleges nem naprakész termék fénykép szerepeltetéséért, és az abból eredő károkért.

5. ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

Árak:

5.1. A Weboldalon megjelölt árak a megrendelés leadásának időpontjában érvényes listaárak, amelyek bruttó árak, vagyis az ÁFA-t tartalmazzák, azonban nem tartalmazzák a szállítási díjat. Eladó az árak változásának jogát fenntartja. Ha a Vevő raktáron nem lévő terméket vásárol, akkor Eladó írásban felhívja a Vevő figyelmét, hogy a HUF/ EUR / USD árfolyamváltozás miatti a megrendelt termék ára változhat. A Vevőnek a tájékoztatás után jogában áll elállni a vásárlástól.

5.2. Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig, de legfeljebb egy meghatározott készlet erejéig tart, erre tekintettel Eladó felhívja Vevő figyelmét, hogy a készlet az akció záró időpontját megelőzően is kimerülhet.

5.3. Ha valamely termék hibás (irracionális) áron szerepel a Weboldalon, annak lehetséges oka technikai vagy egyéb tévedés, ezért a nyilvánvaló tévedéssel kapcsolatban Eladó semmilyen felelősséget nem vállal. Irracionális ár esetén a megrendelést az irracionális áron az Eladónak nem áll módjában elfogadni, és nem köteles a terméket ilyen áron értékesíteni.

5.4. Eladó a termék tulajdonjogát mindaddig teljes egészében fenntartja, amíg a Vevő a vételár teljes összegét, valamint a szállítási díjat hiánytalanul meg nem fizette, tehát a tulajdonjog a Vevőre a vételár és a szállítási díj hiánytalan megfizetése után száll át.

Fizetési feltételek:

5.5. A Weboldalon az alábbi módokon lehetséges fizetni:

  • banki átutalással, mely esetben a teljes vételárat szállítási költséggel együtt kell a pénztárfolyamat során megadott számlaszámra átutalni.

    Jelenleg utánvétes fizetési mód nem elérhető!

5.6. Azon Vevők részére, akik a megrendelt csomagot a kézbesítéskor nem veszik át, és a csomag az Eladóhoz "Átvétel megtagadva" jelzéssel érkezik vissza, Eladó fenntartja a jogot arra, hogy ezen Vevők esetében az újbóli kiküldést megtagadja.

​6. SZÁLLÍTÁS ÉS ANNAK DÍJA

6.1. A termékek szállítása a szerződött futárszolgálaton keresztül történik. Azok időpontjait a szerződő partnerek módosíthatják, de az általános időpontok általában előre meghatározottak, amelyeket Eladó a szállítással kapcsolatos információkban rögzít.

6.2. A GLS szolgáltatásával kapcsolatos feltételek, információk a szállító cég honlapján érhetőek el.

6.3. A Weboldalon feltüntetett árak, ajánlati árak, és minden esetben bruttó, azaz ÁFA-val együtt értendőek, azonban nem tartalmazzák a szállítási díjat, mely a Vevőt terheli, kivéve, ha ezt Eladó átvállalja helyette.

6.4. Szállítási díjak:

 

Magyarország területén belüli (bruttó) szállítási díjak
Házhozszállítás futárszolgálattal

Magánszemélyként

2000 Ft (bruttó)

Partnercsapat esetén

Egyedileg kerül meghatározásra*

 

*A webáruházban történő rendelés véglegesítése után telefonon és/vagy e-mailben tájékoztatjuk a szállítási költség összegéről!

6.5. A futár az átvételtől számított következő munkanapokon szállítja ki a csomagot a Vevő részére, mely átlagosan 1-3 munkanapot jelent. "Raktáron" lévő termékek esetén a szállítás átlagosan 10 munkanap, míg "Előrendelhető" termékek esetén egyedileg kerül meghatározásra. További információkért keresd ügyfélszolgálatunkat!

6.6. A kiszállítás Magyarország egész területén, munkanapokon 8-17 óra között történik. Eladó a kiszállítás megkezdéséről e-mail üzenetben tájékoztatja Vevőt.

6.7. Amint az Eladó átadta a futárszolgálatnak a csomagot, az Eladó e-mailben küld egy értesítést, amiben egy csomagszám található, mellyel Vevő nyomon követheti a rendelésének útját a futárszolgálat weboldalán.

6.8. Vevő köteles olyan címet feltüntetni szállítási címként, ahol a szállítás napján biztosan tartózkodik valaki, aki át tudja venni a csomagot.

7. ​ELÁLLÁS JOGA

7.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztót elállási jog illeti meg. A Ptk. 8:1. § (1) 3. pontja értelmében „fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”.

Eladó a fentiekre tekintettel a fogyasztót megillető elállási jog vonatkozásában – azzal, hogy Vevőn a fogyasztónak minősülő Vevőt kell érteni – az alábbi tájékoztatást adja.

7.2. A Vevőt indokolás nélküli elállási jog illeti meg az alábbiak szerint.

7.3. Vevő az elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Adásvételi szerződés esetén Vevő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha a szerződés megkötésére a Vevő tett ajánlatot, a Vevő a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

7.4. Vevő az elállási jogát

a) nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy

b) az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozat útján

gyakorolhatja.

7.5. Az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

7.6. Amennyiben a Vevő elállási jogával kíván élni, azt a kapcsolati adatok között megadott elérhetőségeken postai úton vagy a sport36@zeusbudapest.com e-mail címen lehet a hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára.

Postai levél útján történő elállásnál a Szolgáltató a levél postára adásának dátumát veszi figyelme a 14 (tizennégy) nap számításakor. Kérjük, hogy a levelet ajánlott levélként adja fel, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

Az elállási jog gyakorlásához az alábbi nyilatkozat-minta is használható:

„Címzett: SPORT36-ZEUS Kft.

Cím: 1146 Budapest, Thököly út 104. 1. emelet 2.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Termék elnevezése, mennyisége:

A fogyasztó(k) neve: …

A fogyasztó(k) címe: …

A fogyasztó telefonszáma, e-mail címe (opcionális):

A fogyasztó(k) aláírása: …”

​7.7. Ha a Vevő eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vevő a terméket a határidő lejárta előtt Eladónak visszaküldi.

7.8. Az elállással érintett terméket kérjük, hogy a fentiek szerint juttassa vissza Eladó következő címére 1146 Budapest, Thököly út 104. 1. emelet 2.  A visszaküldéssel kapcsolatosan felmerülő költségek a Vevőt terhelik. Postai küldeményként a termék nem küldhető vissza.

7.9. A Vevő a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-ban rögzített esetekben nem gyakorolhatja az elállás jogát, így különösen:

  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

7.1. Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Vevő tudomásul veszi, hogy a termék jellegének és tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

7.12. Eladó mindaddig visszatarthatja a Vevőnek visszajáró összeget, amíg a Vevő a terméket teljes egészében (értve ezalatt az összes tartozékot) vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

7.13. Elállás esetén Eladó a Vevőnek visszajáró összeget a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon vagy a Vevő által kifejezetten elfogadott módon téríti vissza. A Vevő által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem vagy kár miatt Eladót felelősség nem terheli.

8. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

8.1. A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a vételárat hiánytalanul teljesítette és a terméket futártól vagy átvevőponton keresztül az Eladótól átvette.

8.2. Eladó nem vállal felelősséget a Weboldal üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért - beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. "spam"-ek által okozott károkat, elmaradt hasznot, adatvesztést, a használat kieséssel kapcsolatos károkat. Kivéve azokra a károkozási esetekre, amelyek vonatkozásában a magyar jognak a károkozás időpontjában hatályban levő, eltérést nem engedő rendelkezései alapján a felelősség érvényesen nem korlátozható vagy zárható ki. Eladó nem vállal felelősséget a közvetett károkért, elmaradt haszonért, adatvesztéssel, használat kieséssel kapcsolatban keletkezett károkért és felelőssége a termék vételárának összegében korlátozott.

8.3. A Weboldalon vásárolt terméket harmadik személy számára üzletszerűen akkor lehet értékesíteni, ha ahhoz Eladó írásban engedélyét adta. Ehhez az igényhez a továbbértékesítés előtt Vevő által szükséges Eladó felé megkereséssel fordulni.

9. ​SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

9.1. Eladónak a Vevők 100%-os megelégedése a legfőbb célja, ezért a kellékszavatossági, termékszavatossági és jótállási jogok érvényesítésével kapcsolatosan Eladó az alábbi tájékoztatást adja.

9.2. A termék hibája esetén Vevő – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

9.3. Amennyiben a visszaküldött termékre vonatkozóan az Eladó nem tartozik szavatossági kötelezettséggel a lent leírtak alapján, úgy erről a Vevőt tájékoztatja, és a terméket a Vevő költségére utánvétellel postázza vissza a Vevőnek. Egyebekben a megalapozott szavatossági igény teljesítésének költségei (ideértve a javítás/csere és a postázás költségeit is) az Eladót terhelik.

Kellékszavatosság

9.4. Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. Vevő – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

9.5. Választott kellékszavatossági jogáról Vevő egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

9.6. Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 1 (egy) éves, fogyasztó esetén 2 (kettő) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog nem érvényesíthető.

9.7. Vevő az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

9.8. Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a forgalmazó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Vevő a termék forgalmazó általi forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

9.9. Termékszavatossági igényét kizárólag a termék forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.

9.10. A forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A forgalmazónak a mentesüléshez elegendő 1 (egy) okot bizonyítania.

9.11. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a forgalmazóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

9.12. A Weboldalon eladásra kínált termékek esetében a jogszabályi rendelkezések kötelező jótállást nem írnak elő. Amennyiben Eladó külön jótállást vállal, akkor azt egyértelműen feltünteti az egyes termékeknél.

10. ADATVÉDELEM

Az adatvédelmi nyilatkozat itt érhető el.

11. PANASZKEZELÉS

11.1. A Vevő a panaszát, reklamációját (például amennyiben nem a megrendelt terméket kapta meg) az Eladó alábbi elérhetőségein közölheti:

elektronikus levél: sport36@zeusbudapest.com

Levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 104. 1. emelet 2.

11.2. ​Eladó a panaszt a beérkezését követő harminc napon belül megvizsgálja, és azt érdemben megválaszolja.

11.3. A panasszal kapcsolatos iratokat az Eladó – az adatvédelmi előírásoknak megfelelő ideig – megőrzi.

11.4. Eladó tájékoztatja a Vevőt a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, és a székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:

Pest Megyei Békéltető Testület (cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2.; telefon: (+36-1) 792-7881; e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu)

11.5. A Vevő jogosult a fogyasztóvédelmi hatósághoz is fordulni.

12. EGYÉB FELTÉTELEK

12.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

12.2. Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződésekkel kapcsolatos jogvita esetén a magyar hatóságok és bíróságok jogosultak eljárni.

12.3. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely pontja érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, úgy az az ÁSZF több pontjának érvényességére vagy végrehajthatóságára nem terjed ki.